Garantie en reparatie

Op overzeese producten wordt 1 jaar garantie gegeven, op Europese producten 2 jaar en op sommige hoogwaardige Europese producten zelfs 3 jaar, mits is voldaan aan de algemene garantievoorwaarden.

Vertoont uw aangekocht product defecten binnen de vastgestelde garantieperiode? Dat is heel vervelend. Wij willen het graag naar tevredenheid voor u oplossen.

HEEFT U HET PRODUCT BIJ ONS GEKOCHT?

Dan willen wij u vragen het reparatieformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. Pas dan kunnen wij een goede afweging maken inzake garanties of kosten. Voordat verdere acties worden ondernomen nemen wij eerst contact met u op.

Download het reparatieformulier hier